apple campus 2

Apple Park mesiac pred dokončením

Ešte koncom minulého roka, konkrétne v novembri sme Vám priniesli náhľady nového Apple Campus 2. Nové sídlo a centrum firmy Apple je definitívne pomenované ako „Apple Park“.

Podstata projektu, teda hlavná budova Apple Park-u je moderné „Koloseum“ 21. storočia využívajúce prírodnú energiu skrz solárne panely. Nie len hlavná budova, centrum nového sídla je pokrytá solárnymi panelmi. Túto technológiu Apple implementoval do celého projektu v najväčšej možnej miere.
Podľa priloženého videa nižšie si môžete všimnúť, že zostatkovej práce na projekte je ešte dosť. Pracovníci na dokončenie stavieb majú ešte zhruba mesiac, vzhľadom k tomu, že zamestnanci spoločnosti Apple by sa do tohoto sídla mali začať sťahovať v priebehu mesiaca apríl.